Artists/Songs
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.33 out of 5)
Loading...

आमा रुन्छिन् रुदिनँ म
थाहा छ उनलाई कहाँबाट आउँदै छु म
मेरा पाइला लड्खडाउँदै छ
आमा रुन्छिन् तर रुदिनँ म
म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा
मन मस्त
मेरा यी पाइला लड्खडाउँदै छन् आवाज मधुर म त लथा
तर गाह्रो छ बुझाउँन यी स साना कुरा
जब होस आउँछ एक्लै बसी रुन्छु म एकान्तमा

आमा रुन्छिन् घरिघरी
उनको सपनालाई गाँठो पारी
फेरि किन जानीजानी
उनलाई रुवाउँछु तर रुदिनँ म
म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा
म त मस्त
मेरा यी पाइला लड्खडाउँदै छन् आवाज मधुर म त लथा
तर गाह्रो छ बुझाउँन यी स साना कुरा
जब होस आउँछ एक्लै बसी रुन्छु म एकान्तमा

म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा मत मस्त
मेरा यी पाइला लड्खडाउँदै छन् आवाज मधुर म त लथा
तर गाह्रो छ बुझाउँन यी स साना कुरा
जब होस आउँछ एक्लै बसी रुन्छु म एकान्तमा


Comments!