Artists/Songs

Aatmama

by Kamal Khatri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

हा हा हा……हो…हो…हो
आत्मामा तिम्रो आत्मामा
म छु कि छैन त्यहाँ हेरन
मन मा तिम्रो मनमा
म छु कि छैन त्यहाँ हेरन
आँखामा आँखामा
म छु कि छैन त्यहाँ हेरन
आत्मामा मेरो आत्मामा
तिमी बसेछौं यो आत्मामा
मनमा मेरो मनमा
तिमी छौं मेरो यो मनमा
आँखामा आँखामा
तिमी छौं मेरो यो आँखामा
धड्कन बनेर धड्की रहेछु
तिम्रो त्यो मुटुमा
चोखो माया कठा कठा बनेर
बस यो मुटुमा
तिमी मेरो सहारा तिमी मेरो प्रेरणा तिमी मेरो
तिमी जिन्दगी हा हा हा हा


Comments!