Artists/Songs

Chahanna Ma

by The Uglyz

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...

कथाझैं बिलाउने, तिम्रो माया चाहिँदैन
व्यथामा हराउँने, तिम्रो माया चाहिँदैन
चाहन्न म तिम्रो साथ छोडिदेउ मेरो हात
चाहन्न म चाहन्न म चाहन्न म
तीता याद बिर्साई बिताउँने छु म
यो मेरो एक्लो जीवन
हाँसीखुसी रमाई बिताउँने छु म
यो मेरो एक्लो जीवन
जिन्दगी यो बगी जाने खोला सरी
संसारमा म आफैंलाई नै म खोजुँला
चाहन्न म तिम्रो साथ छोडिदेउ मेरो हात
चाहन्न म चाहन्न म चाहन्न म
तीता याद बिर्साई बिताउने छु म
यो मेरो एक्लो जीवन
हाँसीखुसी रमाई बिताउने छु म
यो मेरो एक्लो जीवन
तीता याद बिर्साई बिताउने छु म
यो मेरो एक्लो जीवन
हाँसीखुशी रमाई बिताउँने छु म
यो मेरो एक्लो जीवन


Comments!