Artists/Songs

Hami Dherai

by Axe Mantra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

हामी धेरै साना छौं
हाम्रो मुटु सानो छ

यो स्यानो मुटुमा
विशाल नेपाल छ

यो स्यानो मुटुमा
विशाल नेपाल छ

हामी धेरै साना छौं हाम्रो मुटु सानो छ
यो स्यानो मुटुमा विशाल नेपाल छ

हामी धेरै साना छौं हाम्रो मुटु सानो छ
यो स्यानो मुटुमा विशाल नेपाल छ

हामी धेरै साना छौं हाम्रो मुटु सानो छ
यो स्यानो मुटुमा विशाल नेपाल छ

hami dherai sana chhau
hamro mutu saano chha
yo saano mutuma
bishaal nepal chha

hami dherai sana chhau
hamro mutu saano chha
yo saano mutuma
bishaal nepal chha

hami dherai sana chhau
hamro mutu saano chha
yo saano mutuma
bishaal nepal chha


Comments!