Artists/Songs

Janmanda Eklo

by Madhyanna

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

जन्मँदा एक्लै मर्दा नि एक्लै
बीचमा किन अ अ अ
साथी चाहियो र
साथी साथी भन्दा भन्दै
भने जस्तो साथी नै ई ई ई
कहाँ पाइयो र
जहाँ छुट लाग्दा पनि
मन खुलै रुन सकिन्न
मुटू ले कसैका मुटू छुन्न सकिन्न
जहाँ चोटको अर्थ खोज्न नसकिने भो
उदास रातको एक्लो पनननन
रोज्न नसकिने भो
जहाँ साथ लुकेर झुटको साथ लिनु पर्छ
जीवनको परिभाषा अभिनयमा दिनु पर्छ
यो झुटो जीवनमा हाँस्न नसकिने भो
नाम मात्रको आसमा बाँच्न नसकिने भो


Comments!