Artists/Songs

Jhariyeko Raat

by Albatross

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

झरीको रात, कसैको साथ नहुँदा
सोची रहेछु म, तर आज फेरि
ढल्किन गाह्रो मान्यो, मेरो दिन र यो रात
बिर्सन गाह्रो पर्ला, अब फेरि मलाई
तिमी त्यागिदेऊ त्यो आशा
हावाको वेग सँगैसँगै
म सुस्तरी उडाउँला
किरण छर्ने सूर्य बनी, प्रतीक्षामा जलाउँला
पानीबिनाको माछा जस्त्तै
म तिमीलाई तड्पाउँला, तर तिमी कहाँ
तिमी कहाँ
बर्सन गाह्रो पर्ला, अब फेरि मलाई
तिमी त्यागिदेऊ त्यो आशा, हावाको वेग सँगै सँगै
म सुस्तरी उडाउँला, किरण छर्ने सूर्य बनी
प्रतीक्षामा जलाउँला, पानीबिनाको माछा जस्तै
म तिमीलाई तड्पाउँला, तर तिमी कहाँ
झरीको रात, कसैको साथ नहुँदा
सोची रहेछु म, तर आज फेरि
ढल्किन गाह्रो मान्यो, मेरो दिन र यो रात
बर्सन गाह्रो पर्ला, अब फेरि मलाई
तिमी त्यागिदेऊ त्यो आशा, हावाको वेग सँगै सँगै
म सुस्तरी उडाउँला, किरण छर्ने सूर्य बनी
प्रतीक्षामा जलाउँला, पानीबिनाको माछा जस्तै
म तिमीलाई तड्पाउँला ।
तर तिमी कहाँ

jhari ko raat
kasai ko saath nahudaaaaa
sochi rahrxu maaa
tara aja feriiii
farkina garo manyo
mero din ra yo raaat
birsana garo parlaa
aba feri maan laii
tme tyagi deu tyo aasa
hawa ko bega sangai sangai
ma sustari udaula
kirana charne surya bani pratiksha ma jalaula
pani bina ko macha jastai ma tmelai tadpaula
tara tme kahaa
tme kahaa
tme kahaa
tme kahaaabirsana garo parlaa. aba feri maan lai
tme tyagi deu tyo aasa
hawa ko bega sangai sangaI ma sustari udaula
kirana charne surya bane pratiksha ma jalaula
pani bina ko macha jastai ma tme lai tadpaula
tara tme kaha
tme kaha tme kaha tme kahaa
jhari ko raat tmro saath nahuda
ude rahexu ma
tara aja feri niklana garo manyo
mero maan ra bachan
birsana garo parla aba feri maanlai
tme tyagi deu tyo aasa
hawa ko bega sangai sangai
ma sustari udaula
kirana charne surya bani pratiksha ma jalaula
pani binako macha jastai ma tme lai tadpaula


Comments!