Artists/Songs
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

निर जहिले रिसाउने, निर जहिले रिसाउने
निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने
मै हुँ फकाउने सधंै मै हुँ फकाउने
मै रिसाउँदा मायाप्रेम कहिले बचाउने
निर जहिले रिसाउने, निर जहिले रिसाउने
निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने
निर सेती बगर निर सेती बगर निर
मन परेको मायालुको माया नमार
निर माया नमार निर माया नमार
माया नमार निर माया नमार
मनको भारी बोझ हुँदा मै हुँ बिसाउनी
निर जहिले रिसाउने, निर जहिले रिसाउने
निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने
मै हुँ फकाउने सधंै मै हुँ फकाउने
मै रिसाउँदा के पो होला माया पिरती
निर मायापिरती निर मायापिरती निर
चखेवाको जोडी जस्तो हाम्रो पिरती
निर जहिले रिसाउने, निर जहिले रिसाउने
निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने


Comments!