Artists/Songs

timi choto geet

by Karma Band

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

तिमी हेरी मात्र देउ
म त्यसैमा खुसी छु
तिमी हाँसी मात्र देउ
म संसार… भुलाउँछु
तिमी टाढा नहुनु
मेरो मनले सहन्न
तिमी छौ त म छु
नत्र केही रहन्न
हो हो हो हो
हो हो हो हो
हो हो हो हो
हो हो हो हो


Comments!