Artists/Songs

Usako Aula

by Dibya Subba

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

उसको औंलाऔंलामा
संगीतको जादुले छोएको हुन्छ
सितारको झन्कार सँगसँगै
उसको भावना डुबी रहेको हुन्छ
संगीतकारको जीवन
आकाश फैलिएझैं धर्तीमा
उसको नाम फैलिएको हुन्छ
यत्रतत्र सर्वत्र
नदी बगेझैं धर्तीमा
बगेको हुन्छ उसको गीत
घुलिएर सबको नशानशामा
संगीतकारको हो यो जीवन
हरेक संगीतमा उसको मुटु धड्की रहेको हुन्छ
उसको साद सुर र तालमा
आत्मा बसेको हुन्छ
महसुस गर उसलाई
तिम्रो साथ हुन्छ


Comments!