Artists/Songs

Wo Chhu Galli

by Prem Dhoj Pradhan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

व छु गल्लीथ्व छु गल्ली मखं त्वाया गल्ली रे
पानवती मैया न्ह्यानावःगु जंगली सिंहयाकली रे
हिसि दु हे कलियागु झनझन सल रे
जिगु मन लाका छ लावन सुरुसुरुरे
आसे रे आसे मायाजाले लाका रे
वनेमते पुलुपालु स्वजक स्वया रे
व छु गल्लीथ्व छु गल्लीमखंत्वायागल्ली रे
पानवती मैया न्ह्यानावःगु जंगली सिंहयाकली रे
गाचा जुल पंचरंगी थ्याचा छंगु गुलि रे
स्वलिसे स्वये मगा गुलि छ नं कली रे
स्वथें मस्वथेंच्वंक स्वयाच्वनिगु बानि रे
गथे यानाल्वमंके खनेवं हे न्हिलिगु रे
व छु गल्लीथ्व छु गल्लीमखंत्वायागल्ली रे
पानवती मैया न्ह्यानावःगु जंगली सिंहयाकली रे
मोहनीयाथें छला मुसुमुसु न्हिल रे
घः बेकुं च्याना वल जोवन ब्वया रे
केलें हनामिखा छं छुयाउ छुयाउमस्यू रे
सुं खनामग्या म जि छ खनाग्यात रे
व छु गल्लीथ्व छु गल्लीमखंत्वायागल्ली रे
पानवती मैया न्ह्यानावःगु जंगली सिंहयाकली रे


Comments!